Điều khoản và điều kiện của chương trình đại lý 188bet

Thoả thuận này bao gồm tất cả những điều khoản giữa 188BET và cá nhân hoặc tổ chức (gọi chung là “Hội Viên”) tham gia vào chương trình Đại Lý 188BET (gọi tắt là “chương trình”).

1. Cách Tham Gia Chương Trình Đại Lý

1.1 Đăng ký tham gia chương trình Đại Lý

Để bắt đầu quá trình đăng ký tham gia, một Hội Viên tiềm năng cần hoàn tất mẫu đơn xin gia nhập chương trình qua website của 188BET.com. 188BET sẽ xem xét đơn xin gia nhập và thông báo cho Hội Viên tiềm năng đó về việc họ được chấp nhận hay từ chối tham gia vào chương trình. 188BET có thể từ chối bất cứ đơn xin nào, nếu 188BET thấy rằng người nộp đơn hoặc trang web đăng ký không thích hợp với chương trình này.

1.2 Website không phù hợp

Chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt bản thỏa thuận này ( theo quyết định của chúng tôi ) nếu Website của Hội Viên có nội dung được cho là không phù hợp như: đối tượng là trẻ em, nội dung khiêu dâm, hoặc hành vi trái phép khác về tình dục, kích động bạo lực, thúc đẩy phân biệt đối xử chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, định hướng giới tính, hay tuổi tác, thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

1.3 Nhiều tài khoản

Hội Viên không được phép tạo nhiều hơn một tài khoản Đại Lý với bất cứ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của 188BET, Hội Viên không được tạo tài khoản Đại Lý dưới một cái tên khác để được sở hữu nhiều nhiều tài khoản Đại Lý. 188BET có quyền nhận dạng các tài khoản có liên quan đến nhau. Trong trường hợp vi phạm, 188BET có quyền hủy tất cả hoạt động hiện tại và trong tương lai cũng như tước hết các khoản hoa hồng trong những trường hợp trên.

2. Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Của 188BET

2.1 Đăng ký cho Khách Hàng của Hội Viên

188BET sẽ ghi nhận những Khách Hàng mà Hội Viên giới thiệu và theo dõi quá trình tham gia của họ. Những Khách Hàng mà Hội Viên giới thiệu phải đáp ứng được những yêu cầu tiên quyết sau:

Khách Hàng đăng ký 188bet thông qua việc nhấp vào Banners hoặc đường link Đại Lý của Hội Viên do 188BET cung cấp.
Phải là Khách Hàng mới, nghĩa là Khách Hàng chưa bao giờ tài khoản tại 188BET trước đó.
Khách Hàng chỉ có 1 tài khoản duy nhất tại 188BET
Khách Hàng không thể vừa là Hội Viên và vừa là người Hội Viên giới thiệu đến.

2.2 Theo dõi quá trình đặt cược của Khách Hàng

188BET sẽ theo dõi quá trình đặt cược của Khách Hàng và cung cấp đến Hội Viên các bản báo cáo hàng tháng. Các bản báo cáo này thể hiện kết quả nỗ lực quảng bá của Hội Viên và khoản hoa hồng mà Hội Viên kiếm được. Nếu có lỗi do con người hoặc lỗi do hệ thống làm bản báo cáo không chính xác, 188BET có quyền hủy bỏ và sửa chữa lại.

2.3 Tiền hoa hồng

Dựa trên số tiền lợi nhuận 188BET thu được và cách tính hoa hồng, 188BET sẽ thanh toán tiền hoa hồng nếu một Hội Viên đạt điều kiện chương trình Đại Lý.

2.4 Sự sửa đổi

188BET có thể sửa đổi bất cứ điều khoản nào được ghi trong bản thoả thuận vào bất cứ lúc nào nếu cần thiết thông qua việc thông báo cho Hội Viên qua email, hoặc đăng tải thông báo, sửa đổi thoả thuận mới trên website của chúng tôi. Những điều sửa đổi có thể bao gồm sự thay đổi về mức hoa hồng, thời gian thanh toán, phương thức thanh toán, cũng như những quy định liên quan đến chương trình giới thiệu Khách Hàng mới. Nếu không đồng ý, Hội Viên có thể chấm dứt thoả thuận này. Việc tiếp tục tham gia chương trình sau khi 188BET đăng thông báo hoặc thoả thuận mới trên website có nghĩa là Hội Viên sẽ tuân theo sự thay đổi đó.

3. Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Của Hội Viên

3.1 Tên miền

Hội Viên không được đăng ký (hoặc nộp đơn đăng ký) bất kỳ tên miền tương tự như tên miền được sử dụng hoặc đăng ký với tên 188BET, hoặc bất kỳ tên nào khác có thể được hiểu là 188BET.

Khi đã là Hội Viên của chương trình Đại Lý 188BET, Hội Viên chấp nhận tạo và duy trì đường link duy nhất từ website của Hội Viên đến những website 188BET. Hội Viên có thể liên kết tới website 188BET thông qua banners, emails, các bài báo hoặc một đường link của chúng tôi. Đây là phương thức duy nhất Hội Viên có thể sử dụng để quảng bá cho 188BET. Ngoài ra, Hội Viên cần được sự chấp nhận của 188BET nếu muốn đặt đường link của chúng tôi ở nơi khác.

3.3 Yêu cầu số lượng Khách Hàng tối thiểu

Tất cả Hội Viên Đại Lý cần phải có tối thiểu 5 Khách Hàng hoạt động hợp lệ hàng tháng (nếu một thành viên đặt cược Thể Thao, Casino, Tài Chính và Xổ Số thì chỉ được tính là 1 Khách Hàng). Nếu không thỏa điều kiện này, Hội Viên không được nhận tiền hoa hồng từ chương trình cũng như chúng tôi buộc phải khóa tài khoản Đại Lý.

Định nghĩa một Khách Hàng hoạt động hợp lệ vui lòng tham khảo tại mục 2.1 (Đăng ký cho Khách Hàng của Hội Viên) và những Khách Hàng gửi tiền, đặt cược Thể Thao, Casino, Tài Chính và Xổ Số thành công tại 188BET. Nếu chúng tôi phát hiện bất cứ Hội Viên Đại Lý, những thành viên và / hoặc các bên có liên quan đến hành vi, hoạt động đáng ngờ (ví dụ: thông đồng, đặt cược kiểu hedging hoặc đặt cược nhỏ giữa một nhóm nhỏ các thành viên) với mục đích duy nhất được hưởng hoa hồng, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn để hủy bỏ tiền hoa hồng, chấm dứt hợp tác… 188BET sẽ điều tra và dựa vào từng trường hợp cụ thể để áp dụng Điều khoản – Điều kiện Đại Lý 188BET.

3.4 Cá cược hợp lệ

Khách Hàng của Hội Viên không thể sử dụng bất kỳ thiết bị, thiết bị tự động, phần mềm, chương trình, hoặc các phương pháp đặt cược không hợp lệ tương tự khác, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn để hủy bỏ tiền hoa hồng, và chấm dứt hợp tác… 188BET sẽ điều tra và đánh giá từng trường hợp cụ thể để áp dụng Điều khoản – Điều kiện Đại Lý 188BET.

3.5 Thư rác

188BET sẽ chấm dứt Hợp đồng Đại Lý ngay tức khắc mà không cần thông báo đến Hội Viên nếu Chúng tôi phát hiện bất cứ hình thức dùng Thư rác nào hay nếu Hội Viên quảng cáo dịch vụ của Chúng tôi không đúng thực tế. Khi đã tham gia chương trình Đại Lý, Quý Khách không được phép khiếu nại hoặc đưa ra bất cứ đảm bảo và sẽ không có quyền (và sẽ không được ) ràng buộc 188BET bất kỳ nghĩa vụ nào.

3.6 Các điều khoản đấu thầu thương hiệu

Hội Viên không được phép mua bán, đăng ký từ khóa tìm kiếm hoặc các nhận dạng khác để sử dụng trong bất kỳ công cụ tìm kiếm, dịch vụ cổng thông tin quảng bá tài trợ và tìm kiếm khác, hoặc dịch vụ giới thiệu mà được xác định thuộc/ giống thương hiệu 188BET. Ví dụ: các từ khóa của 188BET: “188BET”, “188asia”, “jinbaobo”, “金宝博”hoặc các cách gọi khác của 188BET, hoặc bao gồm từ khỏa thẻ Meta trên trang web đối tác hay các phương thức Khuyến mãi được cho là giống với thương hiệu/ từ khóa liên quan 188BET.

3.7 Bổ nhiệm Đại Lý

Với bản thỏa thuận này, Hội Viên không được phép độc quyền, không được phép chuyển nhượng, chỉ được quyền hướng dẫn Khách Hàng tới các trang web của 188BET trong giới hạn Điều khoản – điều kiện của Bản thỏa thuận này.

Bản thỏa thuận này không cho phép Hội Viên độc quyền hoặc toàn quyền hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hướng dẫn Khách Hàng. Chúng tôi có thỏa thuận với các Hội Viên Đại Lý khác, có cùng chức năng như Hội Viên để thực hiện cùng công việc. Hội Viên không được phép khiếu nại hoa hồng hoặc các khoản thu nhập khác từ các khoản thu nhập mà người khác kiếm được.

3.8 Qui định đặt biển quảng cáo

Hội Viên chỉ sử dụng các mẫu quảng cáo được chúng tôi cho phép (banners, html mailers, editorial colum, hình ảnh và biểu tượng) và không làm thay đổi bất cứ hình thức, mẫu thiết kế, của mẫu quảng cáo hoặc giới thiệu chúng tôi trong bất kì nội dung quảng cáo nào khác với những nội dung trên http://www.188BET.com. Hình thức và cú pháp của đường dẫn được thiết kế và chỉ định bởi chúng tôi và chỉ được ủy nhiệm cho đại diện được cho phép và cấp quyền sử dụng trang web từ chúng tôi.

3.9 Quảng cáo liên tục

Trong quá trình hợp tác, Hội Viên cần duy trì đặt banners hoặc các mẫu quảng cáo nguyên gốc của chúng tôi trên website của Hội Viên, để Khách Hàng có thể liên kết đến website 188BET. Nếu Hội Viên ngưng việc quảng bá , dỡ bỏ các mẫu quảng cáo 188BET đã cung cấp, điều này được xem như Hội Viên đơn phương chấm dứt bản thỏa thuận hợp tác và 188BET có quyền từ chối thanh toán hoa hồng.

3.10 Thiện chí

Với thiện chí giữa đôi bên, Hội Viên không được cố tình trục lợi từ việc quá tải lượng truy cập có thể hoặc được xác nhận là có nguồn gốc không trung thực, dù sự quá tải này có gây ra thiệt hại cho 188BET hay không. Nếu Hội Viên vi phạm, căn cứ vào thỏa thuận này chúng tôi có quyền giữ lại các khoản hoa hồng nếu chúng tôi có lý do tin rằng Hội Viên cố tình gây ra sự quá tải truy cập đã nêu. Trường hợp Hội Viên không cố ý gây ra sự quá tải, chúng tôi vẫn có quyền tạm treo hoa hồng liên quan đến việc quá tải truy cập.

Chúng tôi có quyền tạm treo các khoản thanh toán hoa hồng và / hoặc đóng tài khoản của các Khách Hàng do Hội Viên giới thiệu khi phát hiện các tài khoản này cố tình hoặc đang lợi dụng các chương trình Khuyến mãi của 188BET, bất kể việc Hội Viên có nhận thức được các trường hợp Khách Hàng của mình vi phạm hay không. Các trường hợp vi phạm bao gồm không hạn chế những Khách Hàng khác nhau đặt cược cho cả hai bên của một sự kiện hoặc một loại cược, nhằm giảm thiểu nguy cơ và nhận khuyến mãi.

3.11 Trách nhiệm quảng cáo

Hội Viên cần nỗ lực hết mình để quảng bá rộng rãi, và mở rộng thị trường 188BET hiệu quả để có thể tối đa hóa lợi nhuận cho 188BET và Hội Viên. Hội Viên Đại Lý chỉ nên quảng bá, mở rộng thị trường mà không vi phạm bất cứ luật và làm ảnh hưởng danh tiếng của 188BET. Hội Viên phải chịu tất cả các chi phí liên quan việc quảng bá 188BET đến Khách Hàng.

3.12 Quyền chuyển nhượng

Hội Viên không được phép mở tài khoản Đại Lý với tên của người khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ hành động mở hoặc chuyển quyền sử dụng tài khoản Hội Viên đến bất kỳ bên thứ 3 mà không có sự cho phép của 188BET.

3.13 Liên kết

Không có liên kết nào giữa trang Web chúng tôi và trang Web của Hội Viên.

3.14 Giấy phép sử dụng

Trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận này, giấy phép mà 188BET cung cấp cho Hội Viên là giấy phép không độc quyền và không thể chuyển nhượng đối với tên giao dịch, thương hiệu, tên dịch vụ, logo và bất kì hình ảnh thiết kế nào khác (được gọi chung là “Nhãn mác”). Tùy trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ cấp các Nhãn mác này sử dụng trong các chương trình khuyến mãi đăng tại trang Web của Hội Viên. Hội Viên không thể nhượng quyền, chuyển giao quyền sử dụng giấy phép này. Hội Viên được quyền sử dụng các Nhãn mác từ việc cấp phép này và chỉ giới hạn trong sự cấp phép này. Hội Viên không được quyết định thời hạn hiệu lực, tính vô hiệu cũng như không được tranh chấp quyền sở hữu các Nhãn mác dưới bất cứ hình thức và tính chất nào, và không được thực hiện bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến quyền của chúng tôi về các Nhãn mác, tạo ra các Nhãn mác tương tự, làm giảm hiệu lực hoặc uy tín của các Nhãn mác.

Hội Viên phải thông báo chúng tôi ngay lập tức nếu phát hiện trường hợp bên thứ 3 lạm dụng thương hiệu của 188BET.

3.15 Bảo mật thông tin

Trong thời hạn của hợp đồng này, Hội Viên có thể được giao những thông tin mật liên quan đến công việc kinh doanh, cách hoạt động hoặc là công nghệ cơ bản của Khách Hàng hoặc Chương Trình Kết Nối Khách Hàng hoặc cả 2 (chẳng hạn như tiền hoa hồng kiếm được khi tham gia chương trình). Hội Viên đồng ý tránh việc tiết lộ hoặc cho người thứ 3 hoặc những bên khác sử dụng trái phép thông tin mật trừ khi Hội Viên nhận được sự chấp thuận trước trên văn bản của 188BET đồng thời với điều kiện rằng Hội Viên chỉ dùng thông tin đó khi cần thiết để xúc tiến công việc được nêu trong bản hợp đồng này. Nghĩa vụ của Hội Viên đối với thông tin mật sẽ tiếp tục duy trì ngay cả khi hợp đồng này đã chấm dứt.

Đọc thêm: